Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 12 Sep 2022Title: Kennisgewing van Raadsvergadering / Notice of Council MeetingStatus: KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT / CAPE AGULHAS MUNICIPALITY Kennis geskied hiermee in terme van artikel 19 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000, dat ‘n Raadsvergadering sal plaasvind om 10:00 op WOENSDAG, 05 OKTOBER 2022 in die Raadsaal. Notice is hereby given in terms of section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, that a Council meeting will take place at 10:00 on WEDNESDAY, 05 OCTOBER 2022 in the Council Chambers. E O PHILLIPS MUNISIPALE BESTUURDER / MUNICIPAL MANAGER POSBUS / P O BOX 51 BREDASDORP 7280
1
Home 1Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Worker_ Small Tool Operator_ IS683: Struisbaai

Closing Date: 26 September 2022
Salary: 

INFRASTRUCTURE DEPARTMENT

EXTERNAL ADVERTISEMENT

WATER AND SEWERAGE SERVICES

SMALL TOOL OPERATOR

IS683: STRUISBAAI

 

Requirements:

 • Basic literacy (AET/ Grade 10)
 • 0-1 Year relevant experience

Functions:

 • Duties associated with maintenance/service delivery of water & sewerage distribution, pump stations & boreholes
 • New water & sewer connections
 • Sewer blockage removals
 • Operating of various small tools & equipment
 • Adhere to all safety regulations
 • Cleaning and maintenance of tools & equipment
 • Stand-by duty

 

Recommendation:

 • Physically fit and strong
 • Code B Driver’s License

 

Special conditions:

 • Required to work in all weather conditions.
 • Required to work after hours.
 • Prepared to enter confined areas, i.e. manholes, inlets, culverts

 

Remuneration: T4

(R115 334.88 – R138 723.48) p.a

 

Job enquiries: Mr Shane Roach

Tel: 028 425 5500

 

CLOSING DATE: Monday, 26 SEPTEMBER 2022

 

 

 

 

INFRASTRUKTUUR DEPARTEMENT

EKSTERNE ADVERTENSIE

WATER EN RIOOL DIENSTE

KLEIN GEREEDSKAP OPERATEUR

IS683: STRUISBAAI

 

Vereistes:

 • Basiese geletterdheid (AET/ Graad 10)
 • 0-1 Jaar toepaslike ondervinding

 

Funksies:

 • Pligte ingevolge onderhoud/diens-lewering van water- & rioolnetwerk, pompstasies & boorgate
 • Nuwe water- & rioolaansluitings
 • Oopmaak van rioolverstoppings
 • Hantering van verskeie klein gereedskap & toerusting
 • Voldoen aan alle veiligheidsregulasies
 • Skoonmaak en onderhoud van gereedskap & toerusting
 • Verrig bystanddiens

 

Aanbeveling:

 • Fisies gesond en sterk.
 • Kode B Bestuurslisensie

 

Spesiale voorwaardes:

 • Bereidwillig wees om in alle weers-omstandighede te werk.
 • Bereidwillig wees om oortyd te werk.
 • Bereid wees om nou/klein areas te betree, bv. mangate, inlate, kasduikers

 

Vergoeding: T4

(R115 334.88 – R138 723.48) p.j

 

Pos navrae: Mnr Shane Roach

Tel: 028 425 5500

 

SLUITINGS DATUM: Maandag, 26 SEPTEMBER 2022

Worker_ Small Tool Operator_ IS683: Struisbaai (175.8KB) Cam Application Form (252.3KB) Last published 12 September 2022