Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

CAPE AGULHAS MUNICIPALITY

PHASE 3 - WATER RESTRICTIONS

Notice is hereby given that in terms of Water By-Laws of 3 October 2005, Section 46, the Municipal Manager imposes the following water restrictions in Cape Agulhas    Municipal Area from 9 February 2018 until further notice due to low rainfall and     limited water sources.  The current dam levels, supplying water to Cape Agulhas Municipality are nearing the 30% level.

 

The following water restrictions are imposed:

The new water restrictions are 20kl per household and 50kl per business per month.  Any household or business exceeding the restriction will be liable to pay the approved higher tariffs applicable to their usage.

Consumers are requested to manage their water usage within the restrictions.

 

Please note:

House owners and tenants are advised to read water meters daily to identify leakages speedily and to  manage water usage effectively.

For enquiries or if assistance is needed, please contact your local municipal offices.

 

Water is a shared resource.  Don’t use more than your share.

Save water.

Queries can be directed to Mr. Deon Wasserman at Tel: 028 425 5500 or email DeonW@capeagulhas.gov.za

 

KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT

FASE 3 - WATERBEPERKINGS

Kennis geskied hiermee dat in terme van die Water Verordening Artikel 46 van 3 Oktober 2005, die Munisipale Bestuurder waterbeperkings instel vir die hele Kaap Agulhas munisipale area vanaf 9 Februarie 2018 tot verdere kennisgewing weens lae reënval en beperkte watervoorraad.  Die huidige damvlakke van die damme wat water aan Kaap Agulhas Munisipaliteit voorsien, is naby die 30% vlak.

 

Die volgende beperkings word ingestel:

Die nuwe waterbeperkings is 20kl per huishouding en 50kl per besigheid per maand.  Enige huishouding of besigheid wat die beperking oorskry, sal aanspreeklik wees vir die betaling van die goedgekeurde hoër tariewe wat op hulle gebruik van toepassing is.

Verbruikers word versoek om hulle water gebruik te bestuur binne die beperking.

 

Neem kennis:

Dit is raadsaam vir elke inwoner om sy/haar watermeter daagliks te lees om sodoende moontlike lekkasies spoedig te identifiseer en om waterverbruik effektief te bestuur.

Vir navrae en indien hulp benodig word kontak die plaaslike munisipale kantore.

 

Water is ’n gedeelde hulpbron. Moenie meer as jou deel gebruik nie.

Bespaar water.

Navrae kan gerig word aan Mnr. Deon Wasserman by Tel: 028 425 5500 of e-pos DeonW@capeagulhas.gov.za

 

Category: 
Download document: 
Title: 
Water Restrictions CAM 09 Feb 2018
Title: 
Waterbeperkings KAM 09 Feb 2018