Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 04 Jul 2022Title: Notice of Council meeting / Kennisgewing van RaadsvergaderingStatus: CAPE AGULHAS MUNICIPALITY / KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT Notice is hereby given in terms of section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, that a Council meeting will take place at 10:00 on WEDNESDAY 27 JULY 2022 in the Council Chambers. Kennis geskied hiermee in terme van artikel 19 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000, dat ‘n Raadsvergadering sal plaasvind om 10:00 op WOENSDAG 27 JULIE 2022 in die Raadsaal.
1
Home 1Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Openbare Kennisgewing op Langtermyn Skuld / Public Notice on Long Term debt.

OPENBARE KENNISGEWING OP LANGTERMYN SKULD

Hiermee word kennis gegee dat ingevolge artikel 46(3)(a)(1) van die MFMA, No 56 van 2003, die Raad van Kaap Agulhas Munisipaliteit op 31 Mei 2022 sal vergader om die goedkeuring van ‘n langtermynlening ter waarde van R34 626 050.00 te oorweeg om die verkryging van kapitaalgoedere te finansier. Die publiek word hiermee uitgenooi om skriftelike kommentaar op hierdie voorstel te lewer voor of op die bogenoemde Raadsvergadering. Verdere besonderhede kan verkry word deur die Direkteur: Finansiële Dienste, Mnr Hannes van Biljon by (028) 4255500 of e-pos hannesv@capeagulhas.gov.za te kontak. U skriftelike kommentaar moet aan die munisipaliteit gestuur word vir aandag die Munisipale Bestuurder te Dirkie Uysstraat 1, Bredasdorp 7280 (info@capeagulhas.gov.za)

 

PUBLIC NOTICE ON LONG TERM DEBT

Notice is hereby given that in terms of section 46(3)(a)(1) of the MFMA, No 56 of 2003, the Cape Agulhas Municipality Council will have a meeting on 31 May 2022 to consider approving raising of a long term loan to the value of R34 626 050.00 to finance acquisition of the capital goods. Public is hereby invited to give written comments on this proposal on or before the above-mentioned Council meeting. Further details can be obtained from the Director: Financial Services, Mr Hannes van Biljon on (028) 4255500 or e-mail hannesv@capeagulhas.gov.za Your written comments must be forwarded to the municipality for the attention of the Municipal Manager at 1 Dirkie Uys Street, Bredasdorp 7280 (info@capeagulhas.gov.za)

EO PHILLIPS MUNICIPAL MANAGER / MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS / P O Box 51, Bredasdorp 7280