Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 04 Jul 2022Title: Notice of Council meeting / Kennisgewing van RaadsvergaderingStatus: CAPE AGULHAS MUNICIPALITY / KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT Notice is hereby given in terms of section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, that a Council meeting will take place at 10:00 on WEDNESDAY 27 JULY 2022 in the Council Chambers. Kennis geskied hiermee in terme van artikel 19 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000, dat ‘n Raadsvergadering sal plaasvind om 10:00 op WOENSDAG 27 JULIE 2022 in die Raadsaal.
1
Home 1Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

ACCOUNTANT: BUDGET & TREASURY OFFICE: FD111 / REKENMEESTER: BEGROTINGS & TESTOURIE DIENSTE: FD111

Closing Date: 23 November 2016
Salary: T12 (R20 171.69 – R 26 183.96) p.m.

ACCOUNTANT: BUDGET & TREASURY OFFICE: FD111

REQUIREMENTS:

 • B.com degree or equivalent.(NQF level 6) in Accounting /Auditing / Finance
 • Code 8 driver license
 • Numerical and computer literacy
 • Excellent writing and verbal communication skills in at least 2 of the following 3 official Western Cape languages: Afrikaans, English and Xhosa.

EXPERIENCE:

 • (2-3 years) Experience in Budget and Treasury Office of Finance

FUNCTIONS:

 • Responsible to ensure that council / administration complies with all relevant financial legislation applicable on Local Government and that all required legislation are adhered to and complete as per legislated due dates.
 • Assist with the compilation of multi-year budgets, that is: Draft Budgets / Final Approved budgets and all relevant Adjustment Budgets.
 • Responsible for components applicable to financial department in terms of the Service Delivery and Budget and Implementation plan (SDBIP) as required by legislation.
 • Manage the analysis of financial information, monitoring and budget reforms legislated in terms of legislation.
 • Manage the completion of all financial and budget related documents and return forms as required in terms of National and Provincial treasury circulars / legislation as well as other stakeholders as applicable.
 • Responsible for ensuring all budget related information is available on the municipal website in terms of the Municipal Finance Management Act.
 • Co-ordinate the support and assistance to capacitate departments in terms of financial requirements as applicable.
 • Manage the reporting of National and Provincial as well as other grant allocations allocated to the municipality
 • Assist with the Annual Financial Statements and related supporting schedules / documentation.
 • Assist with the coordination of the process of the yearly audit as per Auditor General’s guidelines
 • Co-ordinate the implementation of financial reforms as promulgated by National and Provincial Treasury.
 • Co-ordinate the process of the compilation of financial policies as required by legislation.

 

Job enquiries: Mr S Stanley 028 42 555 00Review and completion of journals for correction as required

 

REKENMEESTER: BEGROTINGS & TESTOURIE DIENSTE: FD111

VEREISTES:

 • B Com graad of gelykstaande (NQF 6) in Finansies /Ouditkunde / Rekeningkunde
 • Kode 8 Bestuurslisensie
 • Numeriese and rekenaar geletterdheid
 • Uitstekende kommunikasie en verslag skryf vaardigheid in ten minste 2 van die amptelike 3 tale van die Weskaap – Afrikaans / Engels / Xhosa

ONDERVINDING:

 • (2-3 jaar) Ondervinding in die Begrotings en Tesourie afdeling van Finansies

  FUNKSIES:

 • Verantwoordelik om te verseker dat die raad / administrasie voldoen aan al die relevante finansële wetgewing van toepassing op Plaaslike Regering en dat all wetlike vereistes voltooi word volgens binne die wetlike raamwerk.
 • Behulpsaam met die opstel van die jaarlikse Begrotings: Dit is die Konsep Begroting / Finale en alle relevante aangepaste begrotings.
 • Verantwoordelik vir die afdelings van toepassing op finansies met betrekking tot die jaarlikse dienslewerings en begrotings implementerings plan (SDBIP)
 • Bestuur die ontleding en vertolking van finansiële inligting volgens wetgewing.
 • Bestuur die voltooiing van alle begrotings en ander relevante dokumenetasie soos vereis deur die Nasionale en Provinsiale tesourie regulasies en ander rolspelers soos van toespassing.
 • Verantwoordelik om te verseker dat alle relevante inligting word geplaas op die munisipale webtuiste en alle ander rolspelers soos vereis per wetgewing.
 • Koördineer die ondersteuning van departemente met alle finansiële vereistes soos versoek.
  Bestuur die verslagdoening en rapportering aan die Nasionale en Provinsiale departemente in terme van toekennings ontvang soos van toepassing.
 • Behulpsaam met die opstel van die jaarlikse Finansiële State en verwante skedules en ondersteunende dokumentasie
 • Behulpsaam met die koördinering van die jaarlikse oudit volgens vereistes en soos benodig deur die Ouditeur Generaal.
 • Koördinering en adverisering van afdelings hoogde in terme van nuwe wetgewing wat geimplementeer moet word.< >ördineer die proses met die opstel van finansiële beleide soos vereis deur wetgewing.
 • Nasien en opstel van joernale soos benodig

 

Navrae: Mnr S Stanley 028 42 555 00

 

ACCOUNTANT: BUDGET & TREASURY OFFICE: FD111 / REKENMEESTER: BEGROTINGS & TESTOURIE DIENSTE: FD111 (277.19KB) Last published 15 June 2018