Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 04 Jul 2022Title: Notice of Council meeting / Kennisgewing van RaadsvergaderingStatus: CAPE AGULHAS MUNICIPALITY / KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT Notice is hereby given in terms of section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, that a Council meeting will take place at 10:00 on WEDNESDAY 27 JULY 2022 in the Council Chambers. Kennis geskied hiermee in terme van artikel 19 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000, dat ‘n Raadsvergadering sal plaasvind om 10:00 op WOENSDAG 27 JULIE 2022 in die Raadsaal.
1
Home 1Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

1X Worker: Street & Stormwater: IS367

Closing Date: 15 March 2019
Salary: T3 (R91 680.14 – R103 221.58) p.a

STREETS & STORMWATER: IS367

BREDASDORP 1X WORKER (PERMANENT)

Requirements:

  • Physical heathly and strong

 

Functions:

  • Network maintenance and construction
  • Maintenance of equipment
  • Standby
  • Physical work (loading work, tar & concrete work)

Remuneration: T3

(R91 680.14 – R103 221.58) p.a

Enquiries:Manager Streets & Stormwater

Deon Wasserman

Tel: 028 425 5500

 

STRATE & STORMWATER: IS367

BREDASDORP 1X WERKER(PERMANENT)

Vereistes:

  • Fisies gesond en sterk

Funksies:

  • Netwerk instandhouding en konstruksie
  • Ainstandhouding van toerusting
  • Bystand diens
  • Fisiese werk (harde-arbeid, laaiwerk, teer- en betonwerke)

Vergoeding: T3

(R91 680.14 – R103 221.58)p.a

Navrae:Bestuurder Strate & Stormwater

Deon Wasserman

Tel: 028 425 5500

SLUITINGS DATUM: / CLOSING DATE: 15 MARCH 2019

 

Aansoekvorms van Kaap Agulhas Munisipaliteit is 'n vereiste vir die oorweging van 'n aansoek. Hierdie vorms, tesame met ‘n volledige CV, kan ingehandig word by Mrs Nichole Arends van die Menslike Hulpbronne Afdeling, telefoonnommer 028-425 5500. Slegs volledig voltooide aansoekvorms met gesertifiseerde afskrifte van kwalifikasies, sertifikate, rybewys en identiteitsdokumente sal oorweeg word.

 

Aansoeke wat na die sluitingsdatum ontvang word sal nie oorweeg word nie. Kandidate wat nie gekontak is teen 31 Mei 2019 moet hul aansoeke as onsuksesvol beskou. Geen aansoekvorms, CV's en / of kwalifikasies kan teruggeëis word van die munisipaliteit nie. Die Raad behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak nie.

 

Application forms of Cape Agulhas Municipality are a prerequisite for consideration of an application irrespective of an accompanying CV. These forms can be obtained from and handed in to Mrs Nichole Arends, telephone number 028 – 425 5500, at the Human Resource Division. Only fully completed application forms with certified copies of qualifications, certificates, and identity documents will be considered.

 

Applications received after the closing date by the human resources office will not be considered. Candidates who have not been contacted by 31 May 2019 must consider their applications to be unsuccessful. No application forms, CV’s and / or qualifications can be reclaimed from the municipality. The Council reserves the right not to make any appointment.

 

CAM is guided by the principles of Employment Equity. Disabled candidates are encouraged to apply and an indication in this regards would be appreciated.

 

DEAN O’NEILL, MUNICIPAL MANAGER, CAPE AGULHAS MUNICIPALITY, P.O.BOX 51, BREDASDORP, 7280

 

1X Worker: Street & Stormwater: IS367 (580.14KB) Application Form (169.76KB) Last published 18 March 2019