Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 29 May 2018Title: Phase 3 - Water Restrictions / Fase 3 - WaterbeperkingsStatus: CAPE AGULHAS MUNICIPALITY PHASE 3 - WATER RESTRICTIONS Notice is hereby given that in terms of Water By-Laws of 3 October 2005, Section 46, the Municipal Manager imposes the following water restrictions in Cape Agulhas Municipal Area from 9 February 2018 until further notice due to low rainfall and limited water sources. The current dam levels, supplying water to Cape Agulhas Municipality are nearing the 30% level. The following water restrictions are imposed: The new water restrictions are 20kl per household and 50kl per business per month. Any household or business exceeding the restriction will be liable to pay the approved higher tariffs applicable to their usage. Consumers are requested to manage their water usage within the restrictions. Please note: House owners and tenants are advised to read water meters daily to identify leakages speedily and to manage water usage effectively. For enquiries or if assistance is needed, please contact your local municipal offices. Water is a shared resource. Don’t use more than your share. Save water. Queries can be directed to Mr. Deon Wasserman at Tel: 028 425 5500 or email DeonW@capeagulhas.gov.za KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT FASE 3 - WATERBEPERKINGS Kennis geskied hiermee dat in terme van die Water Verordening Artikel 46 van 3 Oktober 2005, die Munisipale Bestuurder waterbeperkings instel vir die hele Kaap Agulhas munisipale area vanaf 9 Februarie 2018 tot verdere kennisgewing weens lae reënval en beperkte watervoorraad. Die huidige damvlakke van die damme wat water aan Kaap Agulhas Munisipaliteit voorsien, is naby die 30% vlak. Die volgende beperkings word ingestel: Die nuwe waterbeperkings is 20kl per huishouding en 50kl per besigheid per maand. Enige huishouding of besigheid wat die beperking oorskry, sal aanspreeklik wees vir die betaling van die goedgekeurde hoër tariewe wat op hulle gebruik van toepassing is. Verbruikers word versoek om hulle water gebruik te bestuur binne die beperking. Neem kennis: Dit is raadsaam vir elke inwoner om sy/haar watermeter daagliks te lees om sodoende moontlike lekkasies spoedig te identifiseer en om waterverbruik effektief te bestuur. Vir navrae en indien hulp benodig word kontak die plaaslike munisipale kantore. Water is ’n gedeelde hulpbron. Moenie meer as jou deel gebruik nie. Bespaar water. Navrae kan gerig word aan Mnr. Deon Wasserman by Tel: 028 425 5500 of e-pos DeonW@capeagulhas.gov.za
Published: 29 May 2018Title: Phase 3 - Water Restrictions / Fase 3 - WaterbeperkingsStatus: CAPE AGULHAS MUNICIPALITY PHASE 3 - WATER RESTRICTIONS Notice is hereby given that in terms of Water By-Laws of 3 October 2005, Section 46, the Municipal Manager imposes the following water restrictions in Cape Agulhas Municipal Area from 9 February 2018 until further notice due to low rainfall and limited water sources. The current dam levels, supplying water to Cape Agulhas Municipality are nearing the 30% level. The following water restrictions are imposed: The new water restrictions are 20kl per household and 50kl per business per month. Any household or business exceeding the restriction will be liable to pay the approved higher tariffs applicable to their usage. Consumers are requested to manage their water usage within the restrictions. Please note: House owners and tenants are advised to read water meters daily to identify leakages speedily and to manage water usage effectively. For enquiries or if assistance is needed, please contact your local municipal offices. Water is a shared resource. Don’t use more than your share. Save water. Queries can be directed to Mr. Deon Wasserman at Tel: 028 425 5500 or email DeonW@capeagulhas.gov.za KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT FASE 3 - WATERBEPERKINGS Kennis geskied hiermee dat in terme van die Water Verordening Artikel 46 van 3 Oktober 2005, die Munisipale Bestuurder waterbeperkings instel vir die hele Kaap Agulhas munisipale area vanaf 9 Februarie 2018 tot verdere kennisgewing weens lae reënval en beperkte watervoorraad. Die huidige damvlakke van die damme wat water aan Kaap Agulhas Munisipaliteit voorsien, is naby die 30% vlak. Die volgende beperkings word ingestel: Die nuwe waterbeperkings is 20kl per huishouding en 50kl per besigheid per maand. Enige huishouding of besigheid wat die beperking oorskry, sal aanspreeklik wees vir die betaling van die goedgekeurde hoër tariewe wat op hulle gebruik van toepassing is. Verbruikers word versoek om hulle water gebruik te bestuur binne die beperking. Neem kennis: Dit is raadsaam vir elke inwoner om sy/haar watermeter daagliks te lees om sodoende moontlike lekkasies spoedig te identifiseer en om waterverbruik effektief te bestuur. Vir navrae en indien hulp benodig word kontak die plaaslike munisipale kantore. Water is ’n gedeelde hulpbron. Moenie meer as jou deel gebruik nie. Bespaar water. Navrae kan gerig word aan Mnr. Deon Wasserman by Tel: 028 425 5500 of e-pos DeonW@capeagulhas.gov.za
2
Home 2Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

A-Z Index

Councillor Zukiswa Tonisi About us ACCOUNTANT: BUDGET & TREASURY OFFICE: FD111 / REKENMEESTER: BEGROTINGS & TESTOURIE DIENSTE: FD111 Administration Alderlady Eve Marthinus Alderman Dirk Jantjies Animal Control Budget & IDP Imbizo's - 12-20 April 2016 Cape Agulhas Municipality Cape Agulhas Municipality - Bursary Careers Caretaker sport grounds & graveyard GD646 / Opsigter sport gronde en begrafplaas GD646 CETA bursaries 2016 / SETA beurse 2016 Communication Officer / Kommunikasie Beampte: MB006 Community Services Contact us Councillor Danny Europa Councillor Derick Burger Councillor Evelyn Sauls Councillor Marjorie October Councillor Raymond Baker Councillor Zoon Jacobs CRDP Officer CRDP Officer / Beampte Current Opportunities Director: Infrastructure Services Director: Management Services Documents Electrical Services Eskom’s winter contingency plan for load shedding Events Executive Mayor EXECUTIVE SUPPORT OFFICER (FIXED TERM CONTRACT: COUPLED TO THE TERM OF THE EXECUTIVE MAYOR) FAQs Financial Internship Financial Internship (2 years contract) Financial Internship / Finansiële Internskap Financial Services Housing Investing in our Municipality Investor Relations Kaap Agulhas Munisipaliteit - Beurs KAM Beurse 2016 / CAM Bursaries 2016 Law Enforcement Leader Worker Parks LEADER WORKER: PARKS:/ LEIER WERKER: PARKE Leadership Libraries LIBRARY ASSISTANT: KLIPDALE (3 YEAR FIXED TERM) Manager: Socio-economic Development Services Mayoral Committee Mayoral Golf Day Mechanic Media Alert Municipal Elections Municipal Manager Municipal Organogram Municipality Councillors Municipality Departments Municipality Structure News Newsflash / Nuusbrief - 21 April 2016 Office of the Mayor: Executive Support Officer: Bredasdorp OFFICER: BUDGET & TREASURY OFFICE: FD121 / BEAMPTE: BEGROTINGS & TESTOURIE DIENSTE: FD121 PERSONAL ASSISTANT: DIRECTOR COMMUNITY SERVICES Personal Assistant: Director Community Services / Persoonlike Assistent: Direkteur Gemeenskapsdienste Plaaswerkers / Farm workers Imbizo Portfolio Committee Positions for members of valuation appeal board Privacy Policy Procurement Procurement Protection Services Refuse removal Resorts SASSA Meeting: New Payment Method SEASONAL WORK RESORTS, EPWP WORKERS, STRUISBAAI, L’AGULHAS, WAENHUISKRANS SEASONAL WORK RESORTS, EPWP: ADMINISTRATION & RECEPTION WORKER, STRUISBAAI, WAENHUISKRANS SENIOR LAW ENFORCEMENT ANIMAL CONTROL OFFICER: GD476 SENIOR SUPERINTENDENT: LICENCE GD441 / SENIOR SUPERINTENDENT: LISENSIES GD441 Service Level Agreement Services Speaker Streets and Stormwater Superintendent Electrical / Elektries ETID183 - Bredasdorp SUPERINTENDENT ELECTRICAL ETID183 Tenders / Quotations Available Tenders Awarded Tenders Received Terms of use Thusong Centres Tip of Africa Street Market in celebration of a new era Town Planning and Building Control Town Planning Applications Traffic Department Trekker Bestuurder / Tractor Driver - Struisbaai VASTE AFVAL BESTUUR - EPWP WERKERS Water and Sanitation Water and Sewerage Services Worker: IS696, Struisbaai WORKER (X4): SOLID WASTE: IS472; IS474; IS463; IS465 WORKER: PARKS / WERKER: PARKE WORKER: RESORTS (WAENHUISKRANS) GD660 / WERKER: OORDE (WAENHUISKRANS) GD660 Worker: Streets and Stormwater